Rawalpindi Division

Ittehad
Toseef-Sadiq (President)

Toseef Sadiq

(President)

Ch. Ghulam Mustafa

(General Secretary)

Sarwar Shad

(Senior Vice President)

Faiza Rana

(Vice President – Female)

Hafiz Aitbar Khan

(Vice President – Lahore)

Munir Ahmad

(Vice President – Kasur)

Akram-sura-vice-president-(shiekhupura)

Akram Sura

(Vice President – Shiekhupura)

Dr. Nawaz Kanwal

(Vice President – Nankana Sahib)

Amnah Sadia

(Joint Secretary – Female)

Dr. Zaheer Wattu

(Joint Secretary – 1)

Waqar Sultan

(Joint Secretary)

Shahid Ur Rehman

(Finance Secretary)

Hassan Rashid Rais

(Information Secretary)